Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pobočka Chlum

Pobočka Chlump4256580kopie.jpg

 Chlum 68  

382 03 Křemže   
 
 
                            
 
Knihovnice: Václava Bartošová
 
Výpůjční doba knihovny:         Úterý            15.00– 18.00
 
 
Registrační poplatky:
Dospělí                                                                                    50,- Kč
Děti a studenti                                                                       10,- Kč

Čtenáři nad 70 let                                                                 zdarma

p4256578kopie.jpg

Statistické údaje o knihovně:
 

 
Chlum
 
 
  2017
  2018
    Rozdíl
 
Výpůjčky celkem
   1 650
        1 760
   +  110
  Naučná dospělí
        47
             76
   +    29
  Beletrie dospělí
      859
           923
   +    64
  Naučná mládež
        10
             21
   +    11
  Beletrie mládež
        86
           110
   +    24
Výpůjčky periodik
      648
           630
    -    18
  Prolongace
      306
           392
    +   86
 
 
 
 
Čtenáři celkem
        24
             25
   +      1
Čtenáři do 15 let
          4
               5
   +      1
Návštěvníci knihovny
      463
           550
   +   87
 
 
 
 
Návštěvníci on-line katalogu z knihovny
       0
0
           0
Návštěvníci on-line katalogu mimo knihovnu
      57
              1
    -    56
Návštěvníci výpůjčního protokolu z knihovny
       0
0
           0
Návštěvníci výpůjčního protokolu mimo knihovnu
       0
0
           0
 
 
 
 
Virtuální návštěvy www
     326
         416
   +    90

          Chlumu je o 1 čtenáře do 15 let více. Zvýšil se počet všech výpůjček kromě periodik. Zvýšila se návštěvnost knihovny i webových stránek.

      Knihovna v Chlumu má k 31. 12. 2018 –1 106 dokumentů a odebírala 4 tituly periodik.
       Z Knihovny městyse Křemže bylo půjčeno v 1 souboru knihovně v Chlumu (172 svazků knih). Rozvoz souborů do poboček zajišťuje knihovnice Knihovny městyse Křemže. 

      Knihovna městyse Křemže půjčuje pobočkám knihy průběžně během celého roku i mimo soubory. Pobočce Chlum půjčila takto navíc 1 knihu.

    V roce 2018 půjčila Městská knihovna v Českém Krumlově  pobočce v Chlumu  4 soubory (356 svazků).
     V pobočce v Chlumu se půjčuje v elektronickém programu REKS. Knihy půjčeny z Knihovny městyse Křemže jsou půjčovány stále přes knižní lístky. K jejich půjčování elektronicky by musela nadřízená knihovna v Křemži pořídit modul pro půjčování souborů v programu Clavius, což by bylo nerentabilní. 
       Pobočka Chlum nezískala žádnou novou knihu.

pa292037kopie.jpg

Rekonstrukce knihovny 2014
 
KNIHOVNA V CHLUMU V NOVÉM
 
     4. listopadu 2014 v 15.00 hod. byla v Chlumu po čtyřech měsících oprav znovu otevřena knihovna. Slavnostnímu otevření byly přítomny vedoucí knihovny městyse Křemže paní Miroslava Průchová a pracovnice z Oddělení regionálních služeb Městské knihovny v Českém Krumlově paní Ivana Troupová a starosta městyse Křemže pan Ing. Josef Troup.
Posledně jmenovaný přivítal přítomné, z nichž většina byla z řad pravidelných návštěvníků knihovny. Ve svém projevu vyzdvihl práci obou knihovnic, které zde za dobu rekonstrukce dohromady odpracovaly 120 hodin. Přítomným připomenul, že rekonstrukce knihovny, která stála 90 tisíc, byla provedena zároveň s rekonstrukcí školky. Obě akce byly z šedesáti procent dotovány ze Státního fondu životního prostředí a dosáhly celkové sumy 2 miliony korun. Dále vyjmenoval řadu věcí, kterých se rekonstrukce dotkla, jako například odstranění akumulačních kamen a přechodu na plynové topení, výměny oken, zateplení fasády, položení nového lina, natření dveří, vymalování vnitřních prostor, výměny osvětlení a vybavení novým nábytkem.
     Na konci svého projevu zdůraznil význam knih na venkově jako zdroj vědění, informací a moudrosti. Vyzdvihl význam četby hlavně pro mládež, která postupně ztrácí schopnost porozumět čtenému textu.
 
     Pokud knihovnu navštívíte, první, co vás zarazí je vůně. Není zde cítit zatuchlost starých knih, tak typická pro většinu knihoven, ale zde vše voní novotou. Však se zde vyřadilo na tisíc starých knih. Jsou to tituly převážně ze šedesátých a sedmdesátých let, které dnes už nikdo nečte. Přibližně polovina z nich leží narovnána na stole v předsíni, aby si případní zájemci, pokud se jim něco líbí, mohli vybrat a odnést domů.
     U stolku s pohoštěním doplněného vlastnoručně upečeným štrůdlem paní Průchové jsem oběma knihovnicím položil několik otázek, jejichž odpovědi by mohly čtenáře Křemežska zajímat.
 
Jak dlouho už knihovna v Chlumu poskytuje čtenářům své služby?
Knihovna byla zřízena v padesátých letech. Její první knihovnicí byla od roku 1952 paní Vlasta Mejzlíková. Od 2. 1. 1978 do konce května 2008 knihovnu vedla Ludmila Soukupová. Po ní vedení knihovny převzala paní Ludmila Křížová. Od listopadu letošního roku se novou knihovnicí stává paní Václava Bartošová.
 
Kolik čtenářů chodí do knihovny si knihy půjčovat?
Na to, kolik obyvatel Chlum má, tak málo. V letošním roce jich je dvaadvacet. Pravda je, že někteří, hlavně děti, chodí do knihovny ve Křemži, kde je větší výběr a kde navíc mají přístup na internet.
 
Co zdejší knihovna nabízí?
Dnes je tu na dva tisíce titulů. Z naučné literatury, beletrie, časopisů a z knih pro děti si mohou vybrat jak ženy, tak muži i děti. Navíc každé dva měsíce dostáváme zapůjčeno z regionální knihovny v Českém Krumlově balíček šedesáti a z knihovny ve Křemži balíček čtyřiceti knih. Tím řešíme nedostatek peněz na nákup nových titulů. Ty se kupují pro knihovnu ve Křemži.
 
A co kdyby měl někdo zájem o knihu, která zde není?
Není problém. Oznámí její název a autora pracovnici knihovny a ta ji přes internet zapůjčí z knihovny, kde je k dispozici.
 
Kdy si zájemci mohou knihy půjčit a kolik stojí čtenářský lístek?
Otevírací doba se nemění, to znamená, že knihy se půjčují každé úterý od 15.00 do 18.00 hodin. Pro příští rok registrace dospělého přijde na 50,- a dítě na 10,- Kč. Pro zbytek letošního roku se poplatky vybírat už nebudou.
 
Nakolik internet ovlivnil počet zájemců o četbu knih?
Je to nejenom internet, ale celá řada moderních elektronických médií, které dnes přitahují lidskou pozornost. Jsou to převážně děti, které jsou často bezduchými hrami okrádány o čas, který by mohly věnovat sebevzdělávání, rozšiřování vědomostního obzoru nebo sportu tak, aby jejich rozvoj byl vyvážený.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Připravujete něco nového?
V dohledné době se bude zavádět regionální knihovnický systém sloužící k elektronické evidenci výpůjček a nahlížení do katalogu knih z domova.
 
Chtěly byste nakonec něco veřejnosti vzkázat?
M. Průchová: Aby si lidé nadále chodili knihy půjčovat a aby se nově rekonstruovaná knihovna v Chlumu líbila všem. Ať se ti, kteří se ještě nerozhodli, přišli alespoň podívat. Možná, že je z nabízených knih některá zaujme a nakonec se stanou našimi pravidelnými čtenáři.
I. Troupová: Čtenářům celkem nic. Nečtenářům: Čtěte!
Tak co, nečtenáři, využijete dlouhých zimních večerů a uposlechnete tuto výzvu?
fota a text PeRe
 

Náhledy fotografií ze složky Pobočka Chlum