Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pobočka Mříč p7171628kopie2.jpg

Mříč 10

382 03 KŘEMŽE                                        Knihovnice:  Marie Šanderová

 

Výpůjční doba knihovny:         Úterý              14.00 – 17.00

On-line katalog:     db.knih-c.cz/clavius/mric/  

Registrační poplatky:  

Dospělí                                                                                    50,- Kč
Děti a studenti                                                                       10,- Kč

Čtenáři nad 70 let                                                                 zdarma
 
p7171627kopie2.jpg
 
Statistické údaje o knihovně:
  
 
Mříč
 
 
 
2017
 
2018
    
Rozdíl
 
 
Výpůjčky celkem
    1 374
      1 265
   -   109
  Naučná dospělí
         23
           12
   -     11
  Beletrie dospělí
       946
         836
   -   110
  Naučná mládež
           4
             5
   +      1
  Beletrie mládež
         61
           69
   +      8
Výpůjčky periodik
       340
         343
   +      3
  Prolongace
         55
           78
   +    23
 
 
 
 
Čtenáři celkem
         18
           17
   -       1
Čtenáři do 15 let
           2
             3
   +      1
Návštěvníci knihovny
       226
         217
   -       9
 
 
 
 
Návštěvníci on-line katalogu z knihovny
          0                0
           0
Návštěvníci on-line katalogu mimo knihovnu
          0
               4
    +     4
Návštěvníci výpůjčního protokolu z knihovny
          0
0
           0
Návštěvníci výpůjčního protokolu mimo knihovnu
          0
0
           0
 
 
 
 
Virtuální návštěvy www
      310
         313
    +     3

    V pobočce Mříč je o 2 dospělé čtenáře méně a o 1 čtenáře do 15 let více. Snížil se počet výpůjček literatury pro dospělé a periodik,  naopak u dětí se zvýšil. Počet návštěvníků, se lehce snížil.

    Knihovna v Mříči má k 31. 12. 2018 - 95 dokumentů a odebírala 4 tituly periodik.

   Z Knihovny městyse Křemže bylo půjčeno v  1 souboru knhovně v Mříči 152 svazků knih. Rozvoz souborů do poboček zajišťuje knihovnice Knihovny městyse Křemže. 

      Knihovna městyse Křemže půjčuje pobočkám knihy průběžně během celého roku i mimo soubory. Pobočce Mříč půjčila takto navíc 32 knihy.

    V roce 2018 půjčila Městská knihovna v Českém Krumlově  pobočce v Mříči 4 soubory (295 svazků).
 
     V pobočce Mříč se půjčuje v elektronickém programu REKS.  Knihy půjčeny z Knihovny městyse Křemže jsou půjčovány stále přes knižní lístky. K jejich půjčování elektronicky by musela nadřízená knihovna v Křemži pořídit modul pro půjčování souborů v programu Clavius, což by bylo nerentabilní.      
 
Pobočka Mříč nezískala v tomto roce žádnou knihu.

p7171624kopie.jpg

Rekonstrukce knihovny 2012
 
        Dne 29. května 2012 byla za přítomnosti starosty Ing. Josefa Troupa slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná knihovna v Mříči. A protože knihovna doznala velkých změn, chtěly bychom všechny občany Křemežska, seznámit se současnými prostorami knihovny.
 
     Knihovna v Mříči byla velmi vlhká, tvořila se zde plíseň a prostor byl cítit ztuchlinou. Proto byla vyměněna stará okna za nová, aby se mohlo více a lépe větrat. Bylo strženo staré lino, místo něj byla na podlahu položena dlažba. Knihovna je celá čerstvě vymalovaná.
 
     Starý, plesnivý a ztuchlinou načichlý nábytek byl nahrazen „skoro“ novým. Využily jsme k tomu knihovní pult, z původní knihovny v Křemži, který byl ještě uskladněn v místním kině.
 
     Zároveň bychom chtěly poděkovat Velíškům, za dočasné uložení veškerého knihovního nábytku i knih, u nich v domě. Dále zaměstnancům Služeb Křemže i dalším dobrovolníkům za jejich pomoc při stěhování.
 
Budeme rády, když nová knihovna přiláká co nejvíce spokojených čtenářů.
 
Knihovna před rekonstrukcí
 
sa506199kopie.jpg  Obrazek    
 
Slavnostní otevření

sa508641kopie.jpg

Stav po rekonstrukci

sa508615kopie2.jpg   sa508610kopie.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky pobočka Mříč