Jdi na obsah Jdi na menu
 


Revize 2015

20. 4. 2016
 
     Ve dnech 7. července – 22. července 2015 proběhla v Knihovně městyse Křemže revize knih.
A jak jsme postupovaly?
     Jedna z nás byla u regálu, vyndala vždy všechny knihy z police, umyla polici, postupně načítala scannerem čárové kódy knih, a pak je opět uložila do police. Druhá knihovnice pracovala u počítače, hlásila názvy knih, které byly načítány scannerem, aby proběhla kontrola, jestli jsou knihy správně zaevidovány. Pokud se objevila chyba, tak byla hned opravena. Během samotné revize jsme tak vzaly každou knihu 3x do ruky. V této činnosti jsme se pravidelně střídaly.
      Takto jsme zkontrolovaly všechny knihy v knihovně i ve skladu. Poté jsme revizi uzavřely a dohledávaly jsme knihy, které jsme při revizi nezaevidovaly. Pak jsme vytiskly seznam již nenalezených – ztracených knih. Mezi ztracenými knihami je především doporučená četba a dětské knihy. Například - Na západní frontě klid, Povídky malostranské, Petr a Lucie a další.
     Poté jsme se ještě pustily do aktualizace fondu, která s revizí souvisí - výběru knih k vyřazení. Začaly jsme ve skladu beletrií pro dospělé. Vybíraly jsme knihy, které se nečetly více než 20 let a ty, které jsou v knihovně ve více exemplářích nebo vydáních. Poté jsme přesunuly do skladu knihy, které mají přírůstkové číslo nižší než 10 000. Tuto úpravu v budoucnu čeká i dětské oddělení a naučná literatura.
     Tyto přesuny knih byly nutností, vzhledem k tomu, že regály v knihovně byly již přeplněné a k starším knihám se vrací jen malé množství čtenářů, a to ještě jen k těm všeobecně známým. Do knihovny stále přibývají nové knihy a knižní fond je aktualizovaný podle zájmu současných čtenářů. V loňském roce byl přírůstek 808 knih a 24 brožur. Podle standardů pro knihovny má být roční obměna knihovního fondu 10%. Což v naší knihovně činí 1 300 svazků za rok. Revize probíhá 1x za pět let a v mezidobí se knihovní fond vyřazuje méně, jen poškozené a ztracené knihy.
 
     Vybrané knihy jsem na závěr začaly odepisovat do elektronického seznamu úbytků. Což zase znamená vzít knihy několikrát do ruky (označit razítkem, načíst do PC... ). Knihy jsou k dispozici pro případné zájemce v Knihovně městyse Křemže.
 
     V minulosti probíhala revize ručně a veškeré knihy se musely odsouhlasit v papírových přírůstkových seznamech a knihy se opatřily razítkem s datem revize. Takové revize trvaly déle, někdy i šest týdnů.
     Naše knihovna v současnosti již podruhé revidovala pomocí elektronického knihovního systému Clavius. Denně jsme zkontrolovaly až 1 700 svazků knih. Celkově jsme na revizi i s vyřazováním pracovaly 12 pracovních dnů. A navíc jsme se u toho ještě docela prohřály, protože teplota v knihovně se po celou dobu blížila 30o C.
 
Výsledek revize

Celkem jsme zkontrolovaly 12 583 knih a 549 brožur.

 
Vypůjčené dokumenty:                                 
 
314 čtenářů         má půjčeno    2 723 knih
                                                          105 knih ze souboru z Č. Krumlova
                                                            20 audio knih ze souboru z Č. Krumlova
                                                            15 MVS (meziknihovní výpůjční služba)
                                                            30 brožur
                                                         247 časopisů
 
Po revizi 2015 chybí                         38 knih
                                                              2 brožury
 
Z toho 22 knih a 2 brožury chyběly již při revizi v roce 2010.
 
Evidenční stav k začátku revize tj. k 7. 7. 2015 byl:
 
                                                     15 344 knihy
                                                           581 brožur

                                                                                                                               Miroslava Průchová

Doubravka Kopecká